joomla 1.6

Programul bisericii

Duminică Dimineaţa
10:00 - 12:00
Rugăciune și studiu biblic

Duminică Seara
18:00 - 19:30

Joi Seara
18:00 - 19:30

Un gând bun

Din toată inima vă dorim ca bucuria învierii Mântuitorului să vă însoțească la fiecare pas. CRISTOS A ÎNVIAT!

Viziunea Bisericii Creștine Baptiste din Cugir

Ne dorim ca Biserica Creștină Baptistă din Cugir să fie O BISERICĂ CARE ÎL GLORIFICĂ PE DUMNEZEU ȘI SLUJEȘTE SEMENILOR.

Această viziune am conturat-o pornind de la cuvântul spus de apostolul Pavel în Galateni 2:20 „Am fost răstignit împreună cu Cristos și trăiesc...dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine.”

Ne dorim și noi să îl lăsăm pe Cristos să trăiască în noi pentru că atunci când se întâmplă asta în viața unui om, Dumnezeu este glorificat și nu mai căutăm să ne împlinim propriile dorințe și plăceri, ci ne uităm la nevoile celor de lângă noi. Noi credem că Biserica există ca Dumnezeu să fie glorificat printr-o viață trăită în curăție și sfințenie, ca oamenii păcătoși să fie câștigați pentru Dumnezeu, ca să pregătească oameni pentru rai, dar și ca să împlinească nevoile celori din jur.

Pentru că noi considerăm sfințenia o calitate de bază a unei vieți de creștine și pentru că vrem să împlinim scopul enunțat anterior, ne-am stabilit un set de valori pe care vrem să le implementăm în viața fiecărui credincios:

1.         Noi credem că părtășia individuală cu Domnul, în rugăciune, post și citirea Bibliei, este esențială pentru viața creștină. (Ioan 5:39, Fapte 17:11, Efeseni 6:10-18, Coloseni 4:2)

2.         Noi credem că prezența la biserică, într-o ținută modestă, curată și neprovocatoare, ajută creșterea spirituală a fiecărui membru al bisericii. (1 Timotei 2:8-10)

3.         Noi credem că fiecare membru al bisericii trebuie să-și folosească darul dat de Dumnezeu în folosul întăririi Trupului lui Cristos. (Efeseni 4:11-13)

4.         Noi credem că susținerea financiară a activităților bisericii este un principiu biblic și intră în responsabilitatea fiecărui membru al bisericii. (F.A. 2:44, 4:32).

5.         Noi credem că nu este bine să consumăm alcool. (Ef.5:18)

6.         Noi credem că nu este bine ca tinerii să meargă în discoteci și alte locuri de petrecere (2 Timotei 2:22)

7.         Noi credem că nu trebuie să adoptăm și să utilizăm în nicio situație modelul de închinare al bisericilor tradiționale, ci trebuie urmat modelul biblic de închinare.

8.         Noi credem că familia trebuie să fie formată între un bărbat și femeie credincioși (2 Corinteni 6) și legați prin legământul căsătoriei încheiat atât la starea civilă, cât și înaintea unui slujitor duhovnicesc.

9.         Noi credem că curvia și preacurvia sunt păcate publice și care afectează mărturia bisericii. (Galateni 5:19, Efeseni 5:3, Coloseni 3:5)

10.       Noi credem că bârfa, minciuna, invidia și altele asemănătoare sunt păcate care afectează profund relațiile din cadrul bisericii. (Efeseni 4:31, Coloseni 3:8, 1 Petru 2:1)